1 Οκτ 2014

Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ειδικής Μουσικής Εκπαίδευσης από τη Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ»

Σας μεταφέρουμε ανακοίνωση της  Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», από τον προσεχή Οκτώβριο, θέτει σε εφαρμογή ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Ειδικής Μουσικής Εκπαίδευσης.
Το νέο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και νέους με διαπιστωμένες δυσκολίες, που εντάσσονται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και σε παιδιά και νέους με ήπιες δυσκολίες, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα μουσικής με βάση τον προσωπικό τους ρυθμό εξέλιξης στην κατάκτηση της μουσικής.
Σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητές και τις διαφοροποιημένες ανάγκες τους, φιλοδοξούμε να φέρουμε το κάθε παιδί κοντά στη μουσική, ώστε να ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του αλλά και να εισπράξει τις ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής εκπαίδευσης.
Στόχος του προγράμματος είναι:
. Η γνωριμία και η ενεργή και δημιουργική ενασχόληση του παιδιού με τη μουσική.
. Η συμμετοχή του σε ένα σύνολο ή σε μια μουσική ομάδα που μέσα σε αυτή θα κοινωνικοποιείται, θα εκφράζεται & θα διοχετεύει την συναισθηματική του φόρτιση.
. Η ενασχόληση με τη μουσική σημειογραφία, στο βαθμό που του είναι εφικτό.
. Η ενασχόλησή του με κάποιο από τα όργανα της φιλαρμονικής και η πιθανή σταδιακή του ένταξη σε κάποιο από τα μουσικά μας σύνολα.
Σημαντικότερο ίσως όλων είναι να ικανοποιήσουμε την ατομική ανάγκη και το δικαίωμα του κάθε παιδιού να γίνει ενεργός χρήστης της μουσικής γλώσσας στο βαθμό και με τον τρόπο που μπορεί, συμμετέχοντας ισότιμα, ενδεχομένως σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, σε μαθητική ομάδα της φιλαρμονικής μας και εν γένει στην όλη καλλιτεχνική μας δράση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Τα μαθήματα, θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, 6μμ -7μμ, στο κτήριο της Φιλαρμονικής Εταιρίας «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ».
Υπεύθυνοι διδασκαλίας: 
κα Λένα Κοκκινομηλιώτη
κ. Γιάννης Κυριακούλης

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, μέχρις συμπληρώσεως του αριθμού των 15 μαθητών.
Οι εγγραφές για το συγκεκριμένο τμήμα, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 και θα γίνονται στο κτήριο της Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Το Δ. Σ. της
Φ. Ε. "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"