Εκπαιδευτικό / Υποστηρικτικό υλικόΛογισμικά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή. Μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής, Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης: