17 Ιαν 2019

Η ιστοσελίδα του Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Κέντρων
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), η ιστοσελίδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κέρκυρας θα σταματήσει να ενημερώνεται.


Το Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ δημιούργησε την δικιά του ιστοσελίδα στην οποία θα βρείτε το σύνολο των αναρτήσεων.


https://kesykerkyras.blogspot.com/


Έναρξη πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 5440 τ. Β΄/5-12-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.351.1/
53/206591/E3/29-11-2018 Υπουργική Απόφαση: «Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας
υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κέντρων
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)»